Radno Vrijeme : Prema dogovoru
  Kontakt : 098 98 288 46 ili 049 223 393

Kirurgija Dojke

Poliklinika Boić d.o.o. specijalizirana je za DIJAGNOSTIKU I KIRURŠKO LIJEČENJE BOLESTI, BENIGNIH I MALIGNIH TUMORA DOJKE.

Naročitu pažnju posvećujemo redovitim PREVENTIVNIM PREGLEDIMA, te ULTRAZVUČNOM I MAMOGRAFSKOM praćenju ženske populacije, prema važečim svjetskim protokolima, ovisno o prisutnim individualnim rizicima, u svrhu RANOG OTKRIVANJA RAKA DOJKE.

Sve preglede, dijagnostiku i eventualne operativne zahvate izvodi specijalista opće i plastično-rekonstrukcijske kirurgije, posebno educiran iz područja  ONKOPLASTIČNE KIRURGIJE i ultrazvučne dijagnostike dojke.

  • PREGLED I ULTRAZVUK dojki i pazuha
  • PUNKCIJA DOJKE pod kontrolom ultrazvuka
  • COOR BIOPSIJA dojke
  • OPERATIVNI ZAHVATI na dojci
  • praćenje oboljelih od RAKA DOJKE

Za pregled ili UZV dojki možete se naručiti na tel: 098 98 288 46 ili 049 223 393