Radno Vrijeme : Prema dogovoru
  Kontakt : 098 98 288 46 ili 049 223 393

Anesteziologija

  • Pregled anesteziologa za operativni zahvat
  • Liječenje akutne i kronične boli