• 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16

Radno Vrijeme : Prema dogovoru
  Kontakt : 098 98 288 46 ili 049 223 393

Opća Kirurgija

  • Operacija PREPONSKE KILE (LICHTENSTEIN)
  • Operacija BEDRENE KILE (NYCHUS)
  • Operacija PUPČANE KILE
  • Laparoskopska operacija ŽUČNIH KAMENACA
  • Operacija PILONIDALNE CISTE